İhtisas üniversiteleri marka olmak için yarışıyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’nun (YÖK) ‘ihtisas üniversitesi’ olarak belirlediği üniversiteler, teknolojiden enerjiye, gıdadan turizme kadar farklı alanlarda bulundukları bölgenin kaynaklarının değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi amacıyla projeler üretiyor.

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan firmalarla iş birliği içindeki Uşak Üniversitesi’nden çiftçiler için ‘Dijital Fındık Uzmanı’ uygulaması geliştiren Giresun Üniversitesine, entübe edilmiş çocukların tedavisini kolaylaştıracak emzik geliştiren Hitit Üniversitesinden ‘gastronomik hediyelik ürün’ üzerinde çalışan Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi’ne, spor okuryazarlığının yaygınlaşması için Spor Kütüphanesi kuran Aksaray Üniversitesine, ihtisas üniversiteleri projeleriyle markalaşma yolunda önemli mesafe kat ederken istihdama ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor. Yükseköğretim Kurulunun ‘Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ projesi kapsamında 25 üniversite, ihtisas alanlarında yaptıkları çalışmalarla bulundukları bölgenin kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler üretiyor. Türkiye’nin dört bir yanından ‘ihtisas üniversitesi’ olarak belirlenen üniversiteler bölgelerinin kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor, yörelerinin kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek ortaya koydukları ürünlerle markalaşma yolunda birbiriyle yarışıyor.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPAN FİRMALARLA ÇALIŞIYOR

Uşak’ın üç önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında çalışmalar yürüten Uşak Üniversitesinde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), Türkiye’nin tek akademik tasarım merkezi olarak çalışıyor ve donanımıyla uluslararası tasarım stüdyolarıyla rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Orman Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye’deki personelinin kıyafet tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırlayan üniversitenin tasarımları ve ürünleri ‘Design by Usak University’ etiketiyle sunuluyor. Tasarlanan kıyafetlerde geri dönüşüm iplikleri de kullanıyor ve bu ipliklerin yüzde 85’i Uşak’ta üretiliyor. ‘Yerli ve milli üretim’ gerçekleştiren DTS Tasarım Merkezi, hazır giyim, deri ve seramik alanlarında ünlü markalarla çalışan firmalarla iş birliği yapıyor.

Hayvancılık alanında ihtisaslaşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ‘İneklerde Embriyo Nakliyle Genetik Islah ve Boğa Adayı Üretimi’ projesiyle kaliteli saf ırk hayvan varlığının arttırılması yoluyla maliyetler ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Üniversitede değişen iklim koşullarına karşı alternatif yem kaynağı arayışına yönelik araştırmalar devam ederken hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhem (pomat) geliştirdi.

FINDIĞIN ADRESİ; GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dünyada en kaliteli fındık üreten ülkelerin başında gelen Türkiye’de Giresun Üniversitesi ‘Fındık’ alanında ihtisas üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Çiftçilere yönelik eğitimler düzenleyen Giresun Üniversitesi, üreticilerin fındık tarım takvimi ve diğer bilgilere cep telefonu üzerinden kolay erişim sağlayabileceği ‘Dijital Fındık Uzmanı’ uygulaması başlattı.

ENTÜBE EDİLEN ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNİ KOLAYLAŞTIRACAK EMZİK

‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi’nde entübe edilmiş çocukların tedavilerini kolaylaştıracak emzik ile kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun önlenmesinde etkili olan borlu gıda takviyesi üreten Hitit Üniversitesinin Mühendislik Fakültesinde mutfaklarda hava kalitesini artıran, 6 sensöre sahip ‘akıllı aspiratör’ geliştirildi.

ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİLİYOR

‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olarak ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir saplarından tekstil, inşaat, kompozit veya yalıtım sektörüne yönelik çalışmalar için hammadde oluşturuluyor. Üniversitenin Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalında ‘Yara İyileştirici Olarak Kenevirin Kullanımı’, ‘Kenevirin Kimyasal İçerikleri’, ‘Kenevirin Kozmetikte Kullanımı’ konularında araştırmalar sürüyor.

‘GASTRONOMİK HEDİYELİK ÜRÜN’ GELİŞTİRİLECEK

İhtisas alanı ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ olarak belirlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yörenin hayranlık uyandıran, kendine has doğal ve kültürel unsurlarının bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılarak bu alanda turizmin geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda öne çıkan ‘Nevşehir’in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması’ projesiyle gastronomik bir hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor.  Proje çerçevesinde Nevşehir’e ait coğrafi işaretli ürünlerin kullanılarak yeni bir ürün (kurabiye, cookie ve benzerleri) geliştirilecek.

AKILLI MALZEMELER

‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşan Bartın Üniversitesi (BARÜ) 9 ayrı projeyle ilin ve bölgenin potansiyelinin etkin kullanılması yönünde adımlar atıyor. Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler İçin Nesnelerin İnterneti Tabanlı Taşkın Erken Uyarı Sistemi, Yapay Zeka Tabanlı Sınıflandırma Makinesi projeleri dikkati çekiyor.

TÜRKİYE’NİN İLK SPOR KÜTÜPHANESİ

‘Spor ve Sağlık’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesinde çocuklarda sporun teşvik edilmesi ve spor okuryazarlığının artırılması amacıyla Türkiye’de bir ilk olan, tematik bir spor müzesini ve kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu.

HİRUDOTERAPİ, KUPA UYGULAMASI, FİTOTERAPİ VE MÜZİKOTERAPİ HİZMETİ

‘Sağlık’ ve ‘Çevre’ alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu. Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri veriliyor.

PETROL POTANSİYELİ ARAŞTIRILIYOR

Madencilik alanında ihtisaslaşan Gümüşhane Üniversitesinde bilim insanları Gümüşhane ve yöresinde bölgenin petrol potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor.

İHTİSAS ÜNİVERSİTELERİ

Yükseköğretim Kurulu uygulamaya koyduğu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi ile üniversitelerin eğitim- öğretim ve araştırma- geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılmasını; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasını, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda Batman Üniversitesi ‘Enerji’, Giresun Üniversitesi ‘Fındık’, Gümüşhane Üniversitesi ‘Madencilik’, Iğdır Üniversitesi ‘Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler’, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’, Munzur Üniversitesi ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’, Aksaray Üniversitesi ‘Spor ve Sağlık’, Artvin Çoruh Üniversitesi ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, Bartın Üniversitesi ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’, Bingöl Üniversitesi ‘Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma’, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ‘Hayvancılık’, Düzce Üniversitesi ‘Sağlık ve Çevre’, Hitit Üniversitesi ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’, Kastamonu Üniversitesi ‘Ormancılık ve Tabiat Turizmi’, Kırklareli Üniversitesi ‘Gıda’, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ‘Tarım ve Jeotermal’, Muş Alparslan Üniversitesi ‘Hayvancılık’, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Çay’, Siirt Üniversitesi ‘Tarım ve Hayvancılık’, Uşak Üniversitesi ‘Tekstil, Dericilik ve Seramik’, Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Endüstriyel Kenevir’,  Çankırı Karatekin Üniversitesi ‘Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler’, Bitlis Eren Üniversitesi ‘Turizm’, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ‘Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri’ alanında çalışmalar yürütüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir