Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargı Hizmetinin Etkinliği ve Kalitesine Odaklandıklarını Belirtti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay mensuplarının görevlerini yerine getirirken, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile etik ilkelere bağlı kalarak, hızlı, etkin ve kaliteli bir yargı hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini bildirdi.

Danıştay’dan yapılan açıklamaya göre, Yiğit, Bursa’da düzenlenen “Danıştay’da Yürütülen Yargılama Faaliyetinin Etkinliği, Verimliliği ve İstikrarının Artırılması” konulu Danıştay Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Danıştay mensuplarının görevlerini yerine getirirken, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile etik ilkelere bağlı kalarak, hızlı, etkin ve kaliteli bir yargı hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini belirten Yiğit, 2023’te yoğun iş yükü altında olmalarına rağmen milletin adalet beklentisini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak için özverili çalışıldığını aktardı.

Teknolojinin sağladığı imkanlardan, veri güvenliğini göz ardı etmeden azami oranda istifade etmek, Danıştay’ın teknolojik altyapısını ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Yiğit, Danıştay’da teknolojik açıdan gerçekleştirilen yenilikleri paylaştı.

Bu kapsamda, hakim, savcı ve personelin bilgisayarları ile sistem odası ve network altyapısının yenilendiğini anlatan Yiğit, gelişen ve güncellenen teknolojik altyapı sayesinde dijital dönüşüm yolunda da önemli adımların atıldığını belirtti.

Çevrim içi şekilde ilk derece dava açılmasına ve dosyalara evrak sunulmasına imkan veren Danıştay UYAP Vatandaş ve Avukat Portal ekranlarının kullanıma sunulduğunu anımsatan Yiğit, kurumun web sitesi üzerinden erişim sağlanan Danıştay Karar Arama ve Danıştay Dosya Sorgulama ekranlarının tamamen yenilendiğini ve 2021’den itibaren esasa dair tüm Danıştay kararlarının yayımlanmasına başlandığını bildirdi.

E-devlet entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını ve e-devlet üzerinden vatandaşların dosyalarını ve durumlarını takip edebileceklerini aktaran Yiğit, Danıştay dava ve karar kodlarının ilk derece ve bölge idare mahkemeleri dava ve karar kodları ile uyumlaştırılması için yürütülen kapsamlı çalışmanın da tamamlandığını açıkladı.

Türk idari yargı sisteminde, istinaf kanun yolunun yürürlüğe girmesi ve üç dereceli yargılamaya geçilmesinin ardından, mevzuatta yapılan düzenlemeler gereği Danıştay’ın bir içtihat mahkemesi hüviyeti kazanması gerektiğini belirten Yiğit, bu hedef dahilinde, bilimsel çalışmaları ve yayınları artırmaları gerektiğine değindi.

Türk dünyasıyla yakın ilişkiler kurmaya ve işbirliği olanakları oluşturmaya gayret gösterildiğini bildiren Yiğit, “Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkelerde İdari Yargı” başlıklı üç oturumdan oluşan uluslararası sempozyum düzenlendiğini, Türk Devletlerı· Teşkı·latı Üye ve Gözlemcı· Devletlerı· Yüksek Mahkemeleri Konferansı Kurulmasına İlişkin Şuşa Deklarasyonu’nun imzalandığını anımsattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir