Parası yetmeyen telefon kiralıyor

Mevcut ekonomik kon­jektür süreli kullanımı olan varlıklara yatırım yap­maktansa, paranın değerini korumak amacıyla uzun dö­nemli yatırım araçlarına yö­nelimi tetikledi.

Elektronik ürün perakendesinde yan­sımada yenilenmiş cihaz pa­zarının ve kiralamanın önü­nü açtı. Enflasyonun yüzde 55 artmasıyla beraber, kiralama sisteminin yüzde 35’in üze­rinde tasarruf sağladığının al­tını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, tüketi­cilerin paralarını telefona ya­tırım yaparak kullanmak ye­rine farklı alanlarda değer­lendirmeyi tercih ettiğini belirterek “Günümüz koşulla­rında kiralamaya talep patla­dı.

Tüketiciler artık paralarını 10 bin TL’lik telefonlara yatır­mak yerine, farklı yatırımlar­da değerlendirip enflasyonla eşdeğer 16 bin TL’lere çıkar­ma yoluna gidiyor. Bu durum­da aydan aya 500 TL’ler ile se­nelik sadece 6 bin TL’lik ki­ralama yaparak hem ürünü kullanıyor hem de sermayesi yanına kalıyor” diye anlatıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir